Pećine kod Šume

2 TAXA1 TROGLOBIONT

Country

Bosnia and Herzegovina

Bigger place

Trebinje

Closest place

Šuma

Synonims

Folkmanova 1946: na 2 lokalitach na Šume u Trebinje, Bihovo a Jepna Pećina; Arcangeli 1932: Caverne del territorio dello Schuma nella Erzegovina

Locality type

cave

Type locality for

/