Name
Closest place
Bigger place
Synonyms
Rajčeva jama na Troglavu Wolf 1938: Rajčeva pećina S Gacko am Troglav Lučina jama Pločino Brdo, Knežak Nevesinje Lučina jama - Hercegovina; Kratochwil 1935: Bb. 893; Wolf 1938: Lucina jama bei Knežak gornji; Mulaomerovič et al. 2006, Kataster jam BIH: kat. št. 2240, Lučina jama (Knežak Gornji - Pločno) Đatlo pećina – Kobilja glava Kobilja Glava, Korita Gacko Pećina Veliko Đatlo (Kurtović et al. 2008), Urval pećina (Wolf 1938); Grotte de Djatlo, pres de Korito, entre Gacko et Bilek (Jeannel, 1924); Cave on the mount Troglav near Korita (Pavićević & Perreau 2008a, citing TL for G. metohijensis); Attems59: Gjatlo bei Korito, Lok. 302; Weirather: Urvol pećina, Höhle 216 Caverna Bileća Bileća Bileća Caverna Bilek Pećine kod Šume Šuma Trebinje Folkmanova 1946: na 2 lokalitach na Šume u Trebinje, Bihovo a Jepna Pećina; Arcangeli 1932: Caverne del territorio dello Schuma nella Erzegovina Žarbina jama Šuma Trebinje Willmann41: Bb. 765, 787, 802 Pobrežije jama Trebinje Orjen Wolf 1938: Jama Pobrežije SO Trebinje gegen den Orjen; Willmann 1941: Bb. 181 Vrijeka Vrelo Bijeljani Dabarsko polje Izvor kod Sušice, Spring near Sušica, Izvir pri Sušici, Izvir blizu Sušice, Vrelo Vruljak (Grego 2020); Mulaomerović et al. 2006, Katastar speleoloških objekata BIH: kt. 3708 Podosojna pećina Obodina, Pogledala Dabarsko polje Podosoina, Pećina Podosojnica; Mulaomerović et al. 2006, Katastar speleoloških objekata BIH: kt. 2935 Pećina kod Ponikve Lazarevići Dabarsko polje Mulaomerović et al. 2006, Katastar speleoloških objekata BIH: kt. 2708
Items per page:
1 – 10 of 611